Advokatfirman Per Nyberg

Brottmål

Den som är misstänkt för ett brott har i många fall rätt till en offentlig försvarare. Den som har blivit utsatt för brott har i regel också rätt till biträde. Både gärningsman och brottsoffer kan begära vem som ska vara försvarare eller målsägandebiträde hos polisen. Det går också bra att kontakta oss direkt.

Vi har lång erfarenhet av brottmål och vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

För sådana fall står staten oftast för kostnaderna.

Familjerätt

Vi har ett personligt engagemang för och lång erfarenhet av familjerätt – särskilt tvister som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Då är det också extra viktigt att vi är en personlig kontakt med hög tillgänglighet för våra klienter. 

En stor del av kostnaden för byråarvodet täcks oftast av rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper självklart till med ansökan.

Vi upprättar även äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev, samboavtal m.m. 

Övrigt

Eko- och skattebrott 
Ekonomisk brottslighet – eller ekobrott – är ett samlingsnamn för en rad olika brott, exempelvis skattebrott eller bokföringsbrott.

Socialrätt
Vi kan också vara offentligt biträde i mål som rör tvångsvård – alltså Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om vård av psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

I sådana fall står staten alltid för kostnaderna för offentligt biträde.

Asylrätt
Vi kan vara offentligt biträde för ensamkommande flyktingbarn när det gäller uppehållstillstånd genom förordnanden via migrationsverket.

Civilrätt
En tvist kan uppstå på många områden. Vi har lång och bred kompentens att av de flesta tvister. Ring oss om du hamnat i en tvist och behöver hjälp. Ett första samtal kostar inget!