Advokatfirman Per Nyberg

Rättsskydd
Om du hamnar i en tvist som går till domstol ska du i första hand ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring. Rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring kan betala dina kostnader för ett ombud.

Villkoren för rättsskydd varierar mellan försäkringsbolagen, men oftast täcker rättsskyddet 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud/din advokat. Resten betalar du som en självrisk.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag!

Rättshjälp
Om du inte har en hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker den tvist du hamnat i kan du ha rätt till rättshjälp.

För att få rättshjälp får du inte ha mer än 260 000 kr (gäller år 2014) i årsinkomst. Du ska också själv ha betalat för en timmes rådgivning. Om du sedan beviljas rättshjälp får du betala en rättshjälpsavgift som är 2–40 procent av den totala kostnaden. Hur mycket du måste betala själv beror på din inkomst. Resten av kostnaden täcks av staten.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp!

Hur går en rättegång till?
Brottsoffermyndigheten har en enkelt och bra hemsida som beskriver hur det går till i en domstol – titta gärna in på www.rattegangsskolan.se